TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
TEKNO TAKIM A.S. IS A MEMBER OF WORLDWIDE YG-1 (KOREA) GROUP
Alternate Text

T E K N O T A K I M A . Ş .

تکنو تکیم، تنها پاسخگو به مشکلات شما در زمینه ابزار برش، این بار قوی تر از همیشه پای به میدا ن نهاده تا با امکانات تولیدی رو به فزونی، قیمت های مناسب حاصل از هزینه های کمتر و خدمات و عملکرد گسترده تر، چهره ای نوین به خدمات خود بخشد.
Alternate Text

T E K N O T A K I M A . Ş .

تکنو تکیم، تنها پاسخگو به مشکلات شما در زمینه ابزار برش، این بار قوی تر از همیشه پای به میدا ن نهاده تا با امکانات تولیدی رو به فزونی، قیمت های مناسب حاصل از هزینه های کمتر و خدمات و عملکرد گسترده تر، چهره ای نوین به خدمات خود بخشد.
فکس - تلفن
تلفن: +90 212 671 15 90
فکس: +90 212 671 15 95
ساعات کاری
روزهای هفته: 07:30 - 5:30
شنبه: 08:00 - 12:00
آدرس پست الکترونیکی
info@teknotakim.com
اخبار درباره ما
درخواست کاتالوگ
با پر کردن فرم زیر شما می توانید کاتالوگ را درخواست نمایید
ارسال

Tekno Takim A.S. سیاست کیفیت اصلی


اصل اساسی در کسب رضایتمندی بی چون و چرای مشتری در زمینه ای آرمانی از کیفیت از سوی Tekno Takim A.S، همانا گوش سپردن همزمان کارکنان ما به صدای مشتری و تامین کنندگان و همکاری کامل با آنان است. و این مهم، راهنمای ما در تولید فناوری و راهکار منحصر به فرد خود در صنعت برش بوده و خواهد بود
YG-1 و TEKNO TAKIM
شرکای شرکت
ترکیه فروش شبکه
شبکه فروش خارجی